СПИСОК УЧБОВИХ ПОСІБНИКІВ КАФЕДРИ

1. Ю.В. Стєпанов. Вибір параметрів та розрахунок  авіаційної охолоджуємої турбіни.
2. Ю.В. Стєпанов. Розрахунок трансзвукових ступенів компресора з  перемінним енергообміном за  висотою лопатки.
3. Ю.В. Стєпанов. Розрахунок високотемпературної охолоджуємої авіаційної  газової турбіни.
4. В.А. Коваль. Газодинамічний розрахунок ступеню центробіжного компресора на ПВМ.
5. Г.В. Павлєнко. Розрахунок характеристик багатоступеневого вісьового компресора.
6. А.Ф. Брєхов, Г.В. Павлєнко, А.Е. Поляков. Вибір параметрів та термогазодинамічний розрахунок двоконтурних турбореактивних двигунів.
7. Л.Н. Буслік. Профілювання лопаток транс- и надзвукових компресорних ступенів.
8. В.Н. Єршов. Термодинамичні процеси в двигунах. /Конспект лекцій/.
9. Г.В. Павлєнко, И.И. Рєдин. Вибір параметрів и термогазодинамічний розрахунок ТРД та ТРД.
10. В.А. Коваль. Вибір параметрів і проектування  відцентрової турбіни.
11. А.Н. Анютін. Газодинамичний розрахунок трансзвукового ступеню осьового компресора на ПВМ.
12. В.А. Коваль. Профілювання лопаток авіаційних турбін.
13. В.Ю. Нєзим. Розрахунок та креслення решіток профілів дозвукового вісьового компресора.
14. В.П. Герасімєнко. Системи та агрегати авіаційних ГТД. Спеціальні двигуни.
15. А.Д. Грига. Розрахунок камер згоряння ВРД.
16. В.Н. Ершов. Характеристики елементів ВРД /Вхідні пристрої та компресори/.
17. А.Н. Анютін. Методичні вказівки до виконання домашніх завдань з курсу «ТРЛМ».
18. А.Н. Анютін. Газодинамичний розрахунок надзвукового ступеню вісьового компресора на ПВМ.
19. Г.В. Павлєнко. Математичне моделювання авіаційних ГТД при дослідженні їх експлуатаційних характеристик.
20. В.Н. Єршов. Високошвидкісні характеристики авіаційних газотурбінних двигунів.
21. А.Н. Анютін, А.Е. Поляков. Методичні вказівки до  виконання курсового проекту з курсу «ТРЛМ» та курсової роботи з дисципліни «Теорія та випробування ВРД».
22. В.Н. Єршов. Термодинамічний цикл і його оптимізація.
23. В.П. Гєрасименко, В.Н. Єршов. Робочі процеси та характеристики авіаційних двигунів.
24. Збірник лабораторних робіт з курсу ТВРД.
25. А.Н. Анютін, Г.В. Павлєнко, И.И. Рєдін. Збірник лабораторних робіт з теорії лопасних машин.
26. Л.Н. Буслік. Лопаткові машини та повітряно-реактивні двигуни.
27. В.А Коваль. Формування обліку ГТД з вісьоцентробіжним  та центробіжним компресором.
28. А.Ф. Брєхов. Вибір схеми, розрахункового режиму та основних параметрів турбовинтовентиляторного двигуна.
29. Л.Н. Буслік. Програма другої виробничої  практики студентів спеціальності «Системи автоматизованого проектування» /спеціалізація «Авіаційні двигуни»/.
30. А.Н. Анютін. Розрахунок та  профілювання на ПВМ лопаток осьової газової турбіни.
31. Л.Н. Буслік, В.А. Коваль, А.В. Косарєв. Програма другої  виробничої  практики студентів спеціальності «Авіаційні двигуни та енергоустановки».
32. В.В. Романов, В.А. Коваль, А.Д. Грига. Розрахунок параметрів парогазової енергетичної установки з теплоутилізаційним контуром двох тисків.
33. Л.Н. Буслик. Проектування на ПВМ проточної частини турбокомпресора ТРДД.
34. В.П. Герасимєнко. Лабораторні роботи № 1, № 2 на тему: «Використання  математичного планування при випробуванні ГТД».
35. В.А. Коваль, В.В. Романов. Формування раціонального обліку ТРДД з газогенераторами різних схем у САПРД.
36. Л.Н. Буслік, А.Д. Грига, В.А. Коваль, А.В. Косарєв. Програма переддипломної практики для студентів зі  спеціальності «Авіаційні двигуни та енергоустановки» /спеціалізація – «Дослідження робочих процесів, проектування та випробування авіадвигунів та енергоустановок»/.
37. В.Ю. Нєзим. Розрахунок параметрів потоку за висотою лопатки вісьового компресора.
38. В.П. Герасименко, А.А. Никишов. Проектування камер зг’оряння газотурбінних двигунів.
39. А.Д. Гріга. Графічне формування обліку ГТД и ВСУ.
40. А.Н. Анютін. Повірочний розрахунок дозвукової течії у вісьовому компресорі.
41. М.М. Кудін. Автоматизація випробувань авіадвигунів, енергетичних установок і їх вузлів.
42. Л.Н. Буслік, А.Э. Васильєв, В.А. Коваль, В.В. Романов. Методичні рекомендації з дипломного проектування «АД та енергетичні установки» /спеціализація – «Дослідження робочих процесів, проектування та випробування АД та енергоустановок»/.
43. Л.Н. Буслік, В.И. Ковальов. Узгодження параметрів та визначення основних розміров турбін і компресорів ГТД.
44. А.Н. Анютін. Узгодження компресорів і турбін авіаційного газотурбінного двигуна.
45. В.В. Кулагін. Теорія газотурбінних двигунів.
46. А.Ф. Брєхов, В.Ю. Нєзим, А.А. Нікішов, Н.Я. Машинєцький. Випробування та експлуатація авиаційних двигунів і енергоустановок.
47. Г.В. Павленко. Газодинамічний розрахунок вісьового компресора на ПВМ.
48. В.О. Коваль, Л.М. Буслик, М.Я. Машинецкий, В.В. Канаков. Визначення характеристик газових турбін.
49. Ю.Г. Николаєнко. «Ознайомлення з проточними частинами авіаційних ГТД та елементами».
50. В.П. Герасимєнко. Авіаційні  двигуни  та їх агрегати.
51. А.Н. Анютін. Розрахунок та  профілювання реактивного насадку повітряно-реактивних двигунів.
52. Ю.Г. Николаєнко. Лабораторна робота на тему «Визначення похибок вимірювань».
53. Ю.Н. Нечаєв, Р.М. Фьодоров. «Теорія авіаційних газотурбінних двигунів», том І, ІІ.
54. Положення про випускну роботу магістра.
55. Положення про науково стажування магістра.
56. Авіаційні двигуні. Термінологічний словник. Частина І.
57. Єдині норми льотної гідности громадянських транспортних літаків стран–членів СЕВ.
58. Г.В. Павлєнко. Профілювання робочої лопатки осьового ступеню компресора.
59. Г.В. Павлєнко. Мат. модель ТРД-1 вихідні дані (Mtrd.tex).
60. Г.В. Павлєнко. Коротка характеристика учбових програм (Progr.tex).
61. Г.В. Павлєнко. Формування обліку ГТД (Sogl.tex).
62. Г.В. Павлєнко. Узгодження одновального газогенератора ГТД з ВК чи ВВК с ВТ (Sogl1.tex).
63. Г.В. Павленко. Двовальный ТРДДсм з підпірними ступенями (Sogl2.tex).
64. Г.В. Павленко. Профілювання робочої лопатки вісьового ступеню компресора.
65. Г.В. Павлєнко. Профілювання лопаток турбіни.
66. Г.В. Павлєнко. Формування обліку ГТД і ГТУ.
67. В.А. Богуслаєв, В.И. Ципак, В.К. Яценко. Основи технології машинобудування (рос. мова).
68. В.О. Богуслаєв, В.І. Ципак, В.К. Яценко. Основи технології машинобудування (укр. мова).
69. В.Н. Єршов. Теорія повітряно-реактивних  двигунів Ч.I. Схеми ВРД принцип їх роботи. (Конспект лекцій).
70. Л.Н. Буслик. Авіаційні двигуни  (Терминологічний словник. Частина 2).
71. Миколаївські газотурбінні двигуни та установки. (Історія створення).
72. Ю.М. Тєрєщєнко, Л.Г. Бойко, О.В. Мамлюк Газотурбінні двигуни літальних апаратів. Підручник.
73. С.М. Константінов Технічна термодинаміка. Підручник.
74. Ю.М. Ю.М. Тєрєщєнко,, К.І. Капітанчук. Теорія авіаційних газотурбінних двигунів
75. Н.Н. Смірнов, В.М. Барабаш, К.А. Карпов. Альбом типової хімічної апаратури (принципові схеми апаратів).
76. Н.Н. Смірнов, В.М. Барабаш, К.А. Карпов. Двоконтурний турбореактивний двигун АІ-25. Термінова інструкция з експлуатації та технічному обслуговуванню.
77.Зразок оформлення записки.
78. Альбом схем авіаційних ГТД.
79. Тепловий розрахунок кожухотрубних теплообмінних апаратів з  гладкими трубами.
80. Л.Г. Бойко, О.В. Кислов. Організація та виконання бакалаврської роботи з галузі 6.050604 – «Енергомашинобудування» метод. рекомендації
81. А.Н. Анютін, О.Д. Дегтярьов, В.И. Ковальов, В.Ю. Незим. «Проектування вихідних пристроїв ГТД».
82. Г.В. Павленко. Узгодження характеристик силової установки з ТРДД і літака.
83. Г.В. Павлєнко. Газодинамичний розрахунок вісьового компресора ГТД.
84. В.П. Герасименко. Теорія авіаційних двигунів.
85. А.С. Хоменко, С.К. Чернов. Розрахунок і проектування теплообмінних апаратів з оребреною поверхнею.
86. А.С. Хоменко, А.Г. Волов, С.К. Чернов. Турбодетандери та обладнання компресорних станцій. Частина 1.
87. С.К. Чєрнов, В.Ю. Бєрєжной, М.М. Кудін. Комп’ютерні системи проектування ГТУ (збірник лабораторних робіт).
88. М.М. Кудін. Засоби вимірювання параметрів ГТУ (збірник лабораторних робіт).
89. А.Г. Волов. Профілювання вихідних пристроїв компресорів і турбін.
90. А.С. Хоменко, А.Г. Волов, С.К. Чернов Турбодетандери та обладнання компресорних станцій. Частина 2 .
91. В.П. Герасимєнко. Теорія газотурбінних установок.
92. А.Г. Волов, О.Д. Дегтярьов, Г.В. Павлєнко. Дослідження  експлуатаційних характеристик газотурбінних двигунів. Частина 1. Газотурбинні установки.
93. Г.В. Павлєнко.Tермогазодинамичний розрахунок газотурбінних двигунів і установок.
94. Г.В. Павлєнко, В.А. Коваль. Газодинамичний розрахунок  авіаційної турбіни на ПВМ.
95. А.Г. Волов, О.Д. Дегтярьов, Г.В. Павлєнко. Дослідження експлуатаційних характеристик газотурбінних двигунів. Частина І. Газотурбинні установки.
96. А.Г. Волов, Г.В. Павленко, А.С. Хоменко. Аналіз термогазодинамічних циклів газопарових і парогазових установок. (Збірник лабораторних робіт )
97. А.Г. Волов, И.Ф. Кравченко, К.В. Фесенко. Обладнання газоперекачиваючих агрегатів і енергетичних установок. (Довідковий посібник)
98. О.В. Кіслов, Н.В. Кононенко, А.А. Филоненко. Технічна експлуатація ГТУ компресорних станцій та газотранспортних мереж.
99. О.В. Кислов, А.А. Филоненко. Конвертування авіаційних ГТД у енергоустановки.
100. В.П. Герасимєнко, А.А.Филонєнко. Екологічні аспекти проектування газотурбінних установок.
101. А.А. Філонєнко, В.Ю. Бєрєжной, М.М. Кудін. Аналіз сигналів датчиків при випробуваннях газотурбінного двигуна.