Наші випускники на підприємстві
ДП НВКГ «Зоря»- «Машпроект» (м. Миколаїв)

 

Державне підприємство Науково-виробничий комплекс газотурбобудування (ДП НВКГ) «Зоря»-«Машпроект» є одним з трьох основних світових проектантів та виробників газотурбінних установок для морського флоту. Технічний рівень продукції підприємства дозволяє йому гідно конкурувати з морськими газотурбінними становками своїх основних конкурентів — General Electric та Rolls-Royce.

Історія вітчизняного корабельного газотурбобудування розпочалася 7 травня 1954 р. Постановою Ради Міністрів СРСР про створення на Південному турбінному заводі у м. Миколаїв спеціального конструкторського бюро газотурбінних установок (СКБ ГУ). Основою для прийняття рішення про створення фактично нової галузі промисловості стало успішне застосування на торпедних катерах газотурбінної установки М1, конвертованої з авіаційного двигуна, створеного під керівництвом головного конструктора Колосова С.Д. Специфіка використання газотурбінних установок у морських умовах на кораблях, що суттєво відрізняється від їх застосування у авіації, вказала на необхідність спеціального проектування таких установок з урахуванням умов та режимів застосування.

Головним конструктором новоствореного СКБ ГУ було призначено Колосова С.Д., який з групою фахівців з ОКБ-16, що прибули разом з ним з м. Казані, і стали основою нового дослідно-конструкторського бюро — розробника корабельних газотурбінних двигунів та установок. Колектив КБ формувався з випускників ВУЗ-ів різних напрямків, в тому числі і Харківського авіаційного інституту. Колектив підприємства поповнили випускники ХАІ: Л.М. Тройніч, М.П. Бесчастних, Я.І. Гриценко, В.Я. Григоренко, М.О. Дикий, А.А. Пономарьов.

У 1961 р. СКБ ГУ було виділене у самостійне дослідно-конструкторське підприємство СПБ «Машпроект», а у 2001 р. шляхом об’єднання з Південним турбінним заводом «Зоря» було створено Державне підприємство Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект».

Співробітництво підприємства з ХАІ не обмежувалося підготовкою кваліфікованих кадрів. У 60-х роках минулого сторіччя на замовлення миколаївських газотурбобудівників відділом реактивних двигунів кафедри газотермодинаміки ХАІ, пізніше реформованим у кафедру Теорії повітряно-реактивних двигунів, виконано великий обсяг госпдоговірних дослідних робіт.

Під керівництвом професора В.М. Єршова за участю доцента Г.В. Павленка та співробітників кафедри: В.П. Герасименка, Ю.Г. Отсечкіна, В.О. Коваля, В.Г. Прокоповича, С.М. Шила, В.І. Ковальова виконано експериментальні дослідження високонапірних компресорних ступенів, отримані сумарні характеристики, радіальні епюри параметрів, досліджені особливості нестійких режимів роботи. Спільно зі спеціалістами СПБ виконувались експериментальні дослідження впливу спеціальних надроторних пристроїв, які дозволяли побороти прояви нестійкості та розширити діапазон стійкої роботи ступенів компресора. Отримані результати знайшли своє застосування при створенні нових газотурбінних двигунів.

Співробітництво ХАІ з підприємством «Зоря»-«Машпроект» у напрямку підготовки фахівців за спеціальністю «Газотурбінні установки і компресорні станції» продовжується і зараз. Ще у 90-ті роки минулого сторіччя підприємство уклало довгострокову угоду з нашим університетом. І з того часу, невелику кількість випускників шкіл (технікумів) м. Миколаєва ХАІ приймає у свою сім’ю, навчає, надає знання, проводить разом з підприємством виробничі практики та дипломування.  

У період з 2001 до 2018 рік на підприємстві працювало 138 випускників ХАІ. У даний час на підприємстві працює 75 випускників нашого університету, з них 18 займають керівні посади, забезпечуючи створення та удосконалення газотурбінних установок як морського застосування, так і промислового призначення для використання у енергетиці та транспорті газу.

От лише деякі з випускників ХАІ, що на даний час працюють на керівних посадах:

 • Атанов В.А. – начальник бюро конструкторського відділу серійних і ремонтних виробів;
 • Безуглий П.І. – начальник редукторного цеху;
 • Бережной В.Ю. – начальник сектору динаміки відділу міцності конструкторського відділення;
 • Глазунова Н.В. – заступник начальника управління з нормування праці управління праці та заробітної плати;
 • Дєдученко О.Л. – начальник сектору Науково-дослідного відділення;
 • Калачов О.В. – директор НВК з якості;
 • Левченко О.В. – старший майстер виробничої дільниці складально-зварювального цеху;
 • Маринкевич В.Р. – майстер виробничої дільниці механоскладального цеху;
 • Олійник В.І. – начальник бюро конструкторського відділу серійних і ремонтних виробів;
 • Петельчиц А.В. – начальник сектору відділу камер згоряння конструкторського відділення;
 • Письменний Д.М. – начальник сектору теплових і гідравлічних розрахунків відділу турбін конструкторського відділення;
 • Топчий В.Л. – майстер з підготовки виробництва механоскладального цеху.

Ряд випускників ХАІ, що працюють на підприємстві, продовжили освіту та отримали ступені кандидата технічних наук: Чобенко В.М., Письменний Д.М., Петельчиц В.В., Шелковський М.Ю.

На фотографії наведені (зліва направо) заступник головного бухгалтера Волощук О. В.; начальник відділу Бешинський Ю. В., начальник сектору Письменний Д. М., начальник сектору Бережной В. Ю., заступник начальника управління Глазунова Н. В., директор НВК з якості Калачов О. В., Заступник генерального конструктора — начальник КВ Чобенко В. М., начальник відділу Матвєєвський Д. В., начальник цеху Безуглий П. І., заступник начальника цеху Волошин О. В., головний конструктор проекту Чорний Г. В.

Керівництво підприємства відзначає вагомий внесок випускників ХАІ у розробку та виробництво газотурбінної техніки і розвиток ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» та надає стислу інформацію про деяких з них, що наразі працюють на підприємстві.

Заступник генерального конструктора – начальник конструкторського відділення Чобенко.В.М. закінчив ХАІ у 1989 р. за спеціальністю «Авіаційні двигуни». За час роботи на підприємстві (з 1990 р.) приймав участь у створенні газотурбінних двигунів та енергетичних установок промислового та морського застосування, зокрема, у проектуванні, дослідженні характеристик  та доведенні ГТД ДО49, ДА05, ДТ70, ДН70, ДУ71, ДА91, ГТЕ-60, ГТД-110, дизель-газотурбінних агрегатів М55, М91 та газотурбінних агрегатів М73, М79. З 2012 р. у якості начальника конструкторського відділення забезпечує організацію робіт з проектування ГТД ДУ32, ДА32, ДМ32, двопаливних двигунів ДТ90, ДГ80Л3, агрегатів М94, М36Е.2, М7Н.2, удосконалення екологічних, теплотехнічних характеристик і ресурсних показників серійних двигунів.

Начальник конструкторського відділу турбін Бешинський Ю.В. закінчив ХАІ у 1993 році за спеціальністю «Авіаційні двигуни та енергетичні установки». Під його керівництвом і за безпосередньої участі створено турбіни двигунів потужністю 60 МВт, 5 МВт, 32 МВт, турбодетандер. Крім того, він приймав участь у супроводженні ліцензійного виготовлення двигунів GT25000 в КНР та UGT5000 у Південній Кореї.

Начальник конструкторського відділу міцності Купрієвич А.В. закінчив ХАІ у 2001 році, приймав участь у розробці ГТД ДТ70, ДН70, ДИ70, ДА05, ДА32, ДУ32, ГТЕ-60, агрегатів М55, М91, М94, М79, М73 у частині проектування та доводки опорних вузлів двигунів та редукторів, розробки нових типів підшипників кочення та їх введенням в експлуатацію.

Начальник конструкторського відділу редукторів  Матвєєвський Д.В. закінчив ХАІ у 1998 році. У відділі редукторів забезпечував організацію робіт та приймав безпосередню участь у проектуванні редукторів для агрегатів М55, М91 та М94, виконував роботи з модернізації редукторів газотурбінних агрегатів М7Н.2 та М36Е.2, приймав участь у створенні редукторів для легких газотурбінних агрегатів М73 і М79 та стендових редукторів для випробувальної станції двигунів ДА32Л і ДУ32Л, проектуванні та доведенні органів реверсу (муфти гідравлічні та фрикційно-зубчасті) морських редукторів.

Головний конструктор проекту Чорний Г.В. закінчив «ХАІ» у 2000 році, за спеціальністю «Газотурбінні установки і компресорні станції», працював у напрямку створення газотурбінних енергетичних установок потужністю 2.5, 6, 45-60, 110 МВт. За його участю успішно виконано проекти по введенню в експлуатації електростанції 6 МВт (м. Дунфан, Китай), газоперекачувального агрегату 25 МВт.(Казанькомпрессормаш), модернізації компресорної станції Гребінківська, контракти по постачанню газотурбінних приводів до середньосхідних країн – газотурбінних енергетичних установок та газоперекачувальних агрегатів потужністю 25 МВт, введення до експлуатації електростанції 4х25МВт у Гані, останнім часом забезпечував координацію виконання робіт по створенню нової серії модернізованих газотурбінних двигунів підприємства (потужністю 8, 16, 25 МВт), що відповідають екологічним вимогам Директиви 2010/75/ЄС.

Заступник начальника механоскладального цеху з виробництва Волошин О.В. закінчив ХАІ у 2011 р. за спеціальністю «Газотурбінні установки і компресорні станції», приймав участь у серійному виготовленні   газотурбінних двигунів типу ДС76, ДС77, ДС71, ДТ59, ДТ71П3, ДЖ59, ДГ90, ДН80, ДБ90, ДТ70, ДГ80, ДЕ59 та агрегатів М35, ГПА-6, ГПА-10 та впровадженні у серійне виробництво газотурбінних двигунів ДА32 та ДУ32.

Автори статті звертаються до всіх вельмишановних випускників ХАІ, що працюють на підприємстві, та перепрошують, що у даній статті не змогли розповісти про всіх вас та ваш внесок у розвиток підприємства. Вибачте, будь ласка!

Запрошуємо всіх, приїжджайте до ХАІ!

У травні нам виповнюється 94 роки!


 

Агамурадов Байрам. Туркменистан г. Мары

выпуск  2013 г. каф.201

 Работаю в газонефтяном месторождении «Галкыныш» инженером по обогреву, вентиляция, кондиционирование воздуха.

Мухыев Агагелди. Выпусник 2015. 201каф.

Специльность. Инженер-оператор.

В

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу O_2-1.jpg

Оразмамедов-Шамурат

Завантажити

Турбоат

Завантажити

Агамурадов Байрам. Туркменистан г. Мары

выпуск  2013 г. каф.201

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу %D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2_1.jpg

 Работаю в газонефтяном месторождении «Галкыныш» инженером по обогреву, вентиляция, кондиционирование воздуха.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу %D0%91%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B001.jpg

Мухыев Агагелди. Выпусник 2015. 201каф.

Специльность. Инженер-оператор.

Улитенко

Завантажити

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу 2_11-1024x697.jpg

Сердар-Тагандурдыев

Завантажити

Здравствуйте-Людмила-Георгиевна

Тагангельдыев

Овчар Юлия

 Інженер-конструктор III категорії на підприємстві «Мотор Січ» в конструкторському бюро вертольотобудування.

Працюю у нафто-сервисної компанії Schlumberger польовим інженером

Шевцова Юлия Васильевна


Випускниця кафедри 2014г.
Працювала в м. Харкові на ПАТ «Турбоатом» інженером-конструктором у секторі «Упаковок та погрузок енергозапчастин «.
На даний момент працюю в г.Першотравневий обл. Харьківська інженером -конструктором з виготовлення твёрдопаливних котлів на заводі «Marten»

Молокоєдова Карина Миколаївна
Випускниця кафедри 2015 р.
Украина, г. Харьков, ПАО «Турбоатом»
Інженер-конструктор 3 категорії в спеціальному конструкторскому бюро, відділ регулювання парових турбін , сектор розрахунково-дослідницьких робіт .