Математичне моделювання газодинамічних процесів та характеристик газотурбінних двигунів с повінцевим описом багатоступеневого вісьового компресора.

атематична модель турбовального двигуна та відповідний комплекс програм власної розробки дозволяють :
оцінити вплив змін геометричних параметрів лопаткових вінців та проточнох частини на характеристики компресора та ГТД в цілому ;
виконувати вибір раціонального закону регулювання поворотних направляючих апаратів ;
оцінювати вплив на експлуатаційні характеристики та запаси стійкості ГТД кількості відбираємого або перепускаємого повітря з проточної частини компресора .

Розрахункові дослідження течії та модернізація проточних частин багатоступеневих компресорів

Комплекс програм власної розробки 2D розрахунку течії у вісьових компресорах включає у себе :
розрахунок дозвукової течії у багатоступеневому компресорі у меридианальній площі з урахуванням турбуленнго змішення ;
розрахунок вісьосиметричної до- та трансзвукової течії у ізольованих вісьових ступенях та багатоступеневих вісьових компресорах ;
розрахунок до-, транс- та надзвукової течії у плоских решітках профілів з урахуванням в’язких ефектів.

Даний комплекс дозволяє визначити сумарні характистики компресора, поля параметрів потоку в проточній частини, оцінювати узгодженність роботи лопаткових вінців у різних перерізах за висотою лопатки, виконувати аналіз обтікання решіток профілів .
Пропонуютьсяс шляхи модернізації геометричних параметрів лопаткових вінців та проточної частини з метою збільшення степені підвищення тиску , ККД, запасів газодинамічної стійкості .
Проводиться експертна оцінка течії у компресорах.

Розрахункові дослідження течіїї та модернізація проточних частин відцентрових нагнітачів

Програмний комплекс власної розробки 2D розрахунку течії в відцентрових нагнітачах з радиальним лопатками дозволяє визначити:
сумарні характеристики ступенів, поля параметрів потоку в проточній частині;
проводити оцінку узгодженої роботи лопаткових вінців у різних перерізах за висотою лопатки .
він може бути застосований як у процесі розробки нових, так і у модернізації існуючих відцентрових нагнітачів.
Пропонуються шляхи модернізації геометричних параметрів
лопаткових вінців та проточної частини з метою підвищення їх
ефективності .

Розрахункові дослідження течії та модернізація проточних частин високонапірних відцентрових компресорів

Програмний комплекс розрахунку течії у високонапірних відцентрових компресорних щаблях з осерадіальними просторовими лопатками робочих коліс дозволяє:
визначити структуру течії та сумарні характеристики ступенів з урахуванням відбору робочого тіла з проточної частини у широкому диапазоні режимів роботи ;
отримувати рекомендації з корекції геометричних параметрів компресорного ступеню з метою підвищення ефективності її роботи ;
проводити узгодження елементів ступеню на різних режимах роботи .
Комплекс може бути застосовано як у процесі розробки нових, так і модернізації існуючих високонапірних відцентрових ступенів

Експериментальні дослідження у компресорах (на стаціонарних режимах)

Ряд експериментальних стендів для досліджень ступенів з зовнішніми диаметрами 400 та 600 мм дозволяє розраховувати характеристики та досліджувати надроторні заходи різних типів з метою підвищення ККД та запасів ГДУ.