Іноземним абітурієнтам

Правила прийому для іноземних громадян

Вартість навчання

Документи, що необхідні при вступі:

  1. 1. Оригінал і копія (2 примірника) атестата.
  2. 2. Оригінал і копія (2 примірника) диплома з додатком.
  3. 3. Паспорт (2 однакових примірника, копія першої сторінки паспорта та візи).
  4. 4. Свідоцтво про народження.
  5. 5. Медична довідка, видана не пізніше ніж за 2 місяці до в'їзду на навчання в Україну.
  6. 6. Довідка ВІЛ.
  7. 7. 6 фотографіий 30 х 40 мм, 6 фотографіий 35 х 45 мм, матові.
  8. 8. Запрошення на навчання (звертатися до заст. декану іноземного факультету +38 (057) 788-42-85).

Документи, зазначені в п.п. 1-5, повинні бути перекладені на українську мову та нотаріально завірені тільки в Україні.

 

Awia dwigatelleriniň teoriýasy bolan kafedra “Gazoturbin gurnaýyş we kompressor stansiýalary” ugry boýunça hünärment taýýarlaýan kafedra bolup durýar.

Hünärmentleri taýýarlamak ikitaraplaýyn:
- bakalawr 6.050604 “Energomaşyngurluşyk” (4 ýyl);
- magistr (1,5 ýyl).

Biziň uçurumlarymyz gazoturbin dwigatelleriniň önümçiliginde, olary proektirlemekde, gurnamakda we olary energetikada, gazatransportda ulanmakda işleýärler.

Hünärmentleri kafedrada 14 adamdan ybarat bolan professor-mugallymlar taýýarlaýar, 9-sy ylymy derejeli (2-si tehniki ylymlarynyň doktary, 7-si tehniki ylymlarynyň kandidaty).

Kafedrada okuw tapgyry hem-de ylymy barlag işleri häzirki zaman kompýuter otaglary bilen we gazoturbin dwigatellerini barlagdan geçiriş barlag bazalary bilen üpjün edilendir.

Okuw tapgyrynda talyplar turbinalary we kompressorlary kompýuter arkaly proektirlemek, gazoturbin dwigateller önümçiliginde olaryň konstruksiýasyny we tehnologiýasyny öwrenmek, tejribe geçirmek, olary ulanmak we magistral gaz geçiriji kompressor stansiýalaryny enjamlaşdyrmak ylymyny özleşdirýärler.


2012 Maý aýy. “Gazoturbin gurnaýyş we kompressor stansiýalary” ugry boýunça ýokary bilim alýan talyplar

Kafedranyň kollektiwi “Gazoturbin gurnaýyş we kompressor stansiýalary” ugry boýunça dalaşgärleri (abiturientleri) ýokary bilim almaga çagyrýar we saýlan ýoluňyz siz üçin hemme taraplaýyn üstünlikli bolar diýip umyd edýär.

 

Де працюють випускники нашої кафедри можна подивитися на сторінці  "Наші випускники".