Наукові напрямки

На кафедрі працює науково-дослідна лабораторія, в якій проводиться широкий спектр наукових робіт в області авіадвигуно- і газотурбобудування.

Науково-дослідні роботи ведуться за наступними напрямками.

1. Проектування і вдосконалення багатоступеневих осьових компресорів

Комплекс методів розрахунку власної розробки і відповідні комплекси програм забезпечують:
- визначення сумарних характеристик і полів параметрів потоку в проточній частині осьових компресорних ступенів і багатоступеневих компресорів;
- аналіз обтікання решіток профілів.
 
Лабораторія  виконує:
1. Аналіз до-, транс- і надзвукової течії в осьових компресорних ступенях і багатоступеневих компресорах в широкому діапазоні режимів, включаючи і режими з відбором повітря. Проектування і вдосконалення багатоступеневих осьових компресорів.
2. Аналіз до-, транс- і надзвукової течії в решітках профілів. Проектування і вдосконалення решіток профілів.
3. Експертну оцінку параметрів ступенів і сумарних характеристик багатоступеневих осьових компресорів. Узгодження роботи лопаток вінців в різних перетинах по висоті лопатки.
4. Вдосконалення геометричних параметрів лопаткових вінців ступенів і багатоступеневих осьових компресорів з метою збільшення ступеня підвищення тиску, ККД, запасів газодинамічної стійкості.
 
2. Проектування та вдосконалення відцентрових нагнітачив
 
Комплекс методов розрахунку власної розробки і відповідні комплекси програм забезпечуют:
- визначення сумарних характеристик та полів параметрів потока в проточній частині відцентрового нагнітача. 
      
Лабораторія виконує:
1. Аналіз дозвуковї течії в відцентрових нагнітачах з радіальними лопатками робочих колес. Проектування і вдосконалення відцентрових нагнітачів.
2. Експертну оцінку параметрів ступенів і сумарних характеристик відцентрових нагнітачів. Узгодження роботи лопаткових вінців.
3. Вдосконалення геометричних параметрів лопаткових вінців відцентрових нагнітачів з метою збільшення ступеня підвищення тиску, ККД, запасів газодинамічної стійкості.
 

 

3. Проектування і вдосконалення ступенів високонапірних відцентрових компресорів
 
Метод розрахунку власної розробки і відповідний програмний комплекс забезпечують:
- визначення сумарних характеристик і полів параметрів потоку в проточній частині високонапірного відцентрового компресорного ступеня;
- визначення впливу відбору робочого тіла з проточної частини ступеня на структуру течії в ній і сумарні характеристики.
 
Лабораторія  виконує:
1. Аналіз до- і трансзвукової течії в високонапірних відцентрових компресорних ступенях з осьорадіальнимі просторовими лопатками робочих коліс в широкому діапазоні режимів роботи, включаючи режими з відбором повітря з проточної частини.
2. Експертну оцінку параметрів і сумарних характеристик високонапірних відцентрових компресорних ступенів. Узгодження роботи лопаткових вінців.
3. Проектування і вдосконалення геометричних параметрів лопаткових вінців високонапірних відцентрових компресорних ступенів з метою збільшення ступеня підвищення тиску, ККД, запасів газодинамічної стійкості.
 
 
 
4. Аналіз газодинамічних процесів і експлуатаційних характеристик газотурбінних двигунів
 
Метод розрахунку власної розробки і відповідний програмний комплекс забезпечують:
- визначення сумарних характеристик багатоступінчастого осьового компресора;
- визначення експлуатаційних характеристик газотурбінних двигунів з урахуванням геомет-ричних параметрів лопаткових вінців і проточної частини багатоступеневого осьового компресора.
   
Лабораторія виконує: 
1. Оцінку впливу змін геометричних параметрів лопаткових вінців і проточної частини багатоступеневого осьового компресора на його характеристики і ГТД в цілому.
2. Вибір раціонального закону регулювання поворотних направляючих апаратів багато-ступеневого осьового компресора, що забезпечує підвищення його ефективності та ГТД в цілому.
3. Оцінку впливу на експлуатаційні характеристики і запаси стійкості ГТД кількості повітря, що відбирається або перепускаєсться з проточної частини компресора.
   

 

5. Експериментальні дослідження в компресорах (на стаціонарних режимах)
 
Кафедра має унікальну лабораторну базу, що включає комплекс високообертових експериментальних стендів для випробувань лопаткових машин і повітряно-реактивних двигунів. За лопатковою тематикою є можливість проводити аеродинамічні дослідження різних об'єктів від плоских решіток, ступенів і їх блоків до натурних багатоступеневих осьових компресорів сучасних газотурбінних двигунів. Двигунна лабораторія оснащена стендами двоконтурного і малорозмірних турбореактивного і турбовальних авіаційних двигунів.
Більшість випробувальних стендів задіяно в навчальному процесі, забезпечуючи виконання студентами широкого спектру лабораторних робіт за спеціальними навчальними курсами кафедри і НДР студентів. Великий внесок у створення лабораторної бази кафедри внесли її ветерани Г.В. Павленко, В.Г. Прокопович, Е.Н. Балакірєв, О.В. Бусургін, В.А. Поздняков, Г.С. Котляр, Н.А. Мілєхін і інші.
Ряд експериментальних стендів для випробувань ступенів з зовнішніми діаметрами 400 і 600 мм дозволяє визначати характеристики і досліджувати надроторні заходи різних типів з метою підвищення ККД і запасів ГДС.
 
 
А також інші стенди навчального та наукового застосування.