Історія кафедри

Історія розвитку кафедри

Засновником кафедри теорії авіаційних двигунів по праву вважається академік Г.Ф. Проскура, з ініціативи якого в 1947 році в Харківському авіаційному інституті була створена кафедра спецмашин (теорії і конструкції ВРД). У числі тих, хто в кінці 40-х починав працювати на новій кафедрі були доцент А.І. Борисенко, асистент В.Н. Єршов, ст. викладач А.Г. Цупко, аспірант Д.А. Мунштуков, лаборанти Ю.Г. Ніколаєнко, А.Я. Мірошниченко, Р.В. Ємельянова, інженер П.І. Алешко, механіки Г.С. Котляр, Д.С. Воловик.

Георгій Федорович  Проскура
(1878-1968 р. р.)
Академик АН УРСР, заслужений діяч науки і техники УРСР, лауреат Державної премії.

З перших років існування в інституті нової кафедри академік Г.Ф. Проскура особливо пильну увагу приділяв організації викладання на цій кафедрі основоположних для формування майбутнього фахівця дисциплін: теорії повітряно-реактивних двигунів і теорії лопаткових машин, створення профільної лабораторної бази. Уже в ці роки стають до ладу перші діючі стенди ТРД (РД-10 і РД-500) і стенди для дослідження лопаткових машин, що спроектовані аспірантами Ю.В.Степановим , С.Д. Фроловим, А.Н. Анютиними.

У 1953 році кафедра спецмашин була перетворена в кафедру газотермодінамікі і реактивних двигунів (ГТД і РД), яку, за пропозицією Г.Ф. Проскури, очолив А.І. Борисенко.

Н.Г. Ульянов, Т. Некрасова, Г.Ф. Проскура, В.Н. Єршов, Л.Н. Піротті

У наступні два десятиліття у відділі реактивних двигунів цієї кафедри під керівництвом учня академіка Г.Ф. Проскури, професора В.М. Єршова, отримує подальший всебічний розвиток викладання основних спеціальних дисциплін, проводиться поетапне радикальне переоснащення і модернізація всієї дослідно-лабораторної бази. Як відображення практичних завдань, що висовуються  швидкорозвиненою галуззю газотурбобудування, паралельно розгортаються великі дослідження в області аеродинаміки турбомашин, а також нової техніки. Одночасно з цим формується унікальний за своїм складом і професійної підготовленості колектив педагогів, які забезпечували стабільно високий рівень підготовки молодих фахівців в області повітряно-реактивних двигунів. Разом з професором В.М. Єршовим в ті роки плідно працювали: Н.Т. Ожгіхін - учень академіка Б.С. Стєчкіна, А.Г. Цупко, Ю.В. Степанов, А.Н. Анютіни, Г.В. Павленко, А.Е. Поляков, А.Ф. Брехов, Ю.Г. Ніколаєнко, В.Ф. Герасимов, А.Д. Гріга, А.Ф. Андрейченко та інші.

Галузева лабораторія нової техніки, що створена на кафедрі ГТД і РД в кінці 60-х і працювала під науковим керівництвом В.М. Єршова, в 1971 році з обладнанням і штатами була передана на кафедру спецфізікі, що послужило в подальшому основою створення нової кафедри енергоустановок і двигунів космічних літальних апаратів, яку в 1976 році очолив професор Н.В. Белан.

Встановлення тісних наукових зв'язків з провідними авіаційними моторобудівними підприємствами, обладнання лабораторій лопаткових машин і газотурбінних двигунів сучасними випробувальними стендами, значне збільшення навчального навантаження, зростання штатного складу викладачів і співробітників диктували назрілу необхідність формування окремої спеціальної кафедри. У 1977 році відбувається поділ кафедри ГТД і РД на дві кафедри: теоретичних основ двигунобудування і теорії повітряно реактивних двигунів. Протягом наступних півтора десятиліть (до 1991 року) кафедру повітряно-реактивних двигунів очолює продовжувач ідей Г.Ф. Проскури, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник вищої школи України Володимир Миколайович Єршов.

Одночасно Володимир Миколайович був науковим керівником галузевої (Мінавіапром СРСР) науково-дослідної лабораторії аеродинаміки компресорів авіаційних ГТД, створеної на кафедрі в 1980 році за пропозицією провідних підприємств авіадвигунобудівної галузі. В одному з офіційних подань на користь створення лабораторії, підписаних генеральним конструктором авіаційних двигунів, академіком А.М. Люлькою, читаємо: «Вважаю необхідним підкреслити, що з усіх авіаційних ВНЗ-ів тільки ХАІ систематично займається важливою проблемою двигунобудування, вдосконаленням аеродинаміки компресорів. В інституті під керівництвом професора В.М. Єршова склався кваліфікований колектив дослідників, які виконують роботи з високою надійністю і на сучасному науковому рівні, побудовані потужні випробувальні стенди».

Після виходу В.М. Єршова на заслужений відпочинок кафедрою завідували д.т.н. А.Д. Гріга (1988-1994 р.р.) і к.т.н. В.А. Коваль (1994-1999 р.р.).

З 1999 року і до цього дня кафедру очолює доктор технічних наук, професор, лауреат державної премії в галузі науки і техніки Бойко Людмила Георгіївна.