Про нас

В даний час кафедру Теорії авіаційних двигунів очолює професор, доктор технічних наук, лауреат державної премії в галузі науки і техніки

Бойко Людмила Георгіївна.

Навчальний процес кафедри забезпечують 12 штатних викладачів, 10 з яких мають вищу кваліфікацію в області авіадвигунобудування (2 доктори та 8 кандидатів технічних наук) і 8 працівників навчально-допоміжного персоналу. Крім того, на кафедрі працюють 7 співробітників науково-дослідної частини. В цілому кафедра має в штатному складі 27 працівників.

Кафедра має 2 філії: в Державному підприємстві Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Івченко-Прогрес» (м. Запоріжжя) та на Державному підприємстві Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря-Машпроект» (м. Миколаїв). У цих філіях студенти на практиці освоюють сучасні методи проектування і виробництва газотурбінних двигунів і установок, а до навчального процесу залучено 10 провідних фахівців.

Це ми в 2010 році


Всього на кафедрі за спеціальністю навчаються 261 студент (в тому числі 107 студентів з Росії, Казахстану, Туркменістану, Ірану), 17 слухачів магістратури, в тому числі за контрактами від підприємств - понад 20 осіб.

Навчальний процес, самостійна робота студентів на кафедрі здійснюється в спеціалізованих лабораторіях (газотурбінних двигунів і компресорів), класах, методичних та комп'ютерних класах. Для забезпечення якісної підготовки студентів до читання оглядових лекцій залучаються фахівці суміжних галузей. Виробнича практика проводиться на великих державних підприємствах, де студенти виконують реальні практичні завдання. Організовано прохыдна комп'ютерна підготовка студентів з 1-го по 5-й курси, в спеціальні дисципліни впроваджуються сучасні прикладні програмні засоби. У лабораторії газотурбінних двигунів і компресорів за участю студентів проводяться досвідчені дослідження натурних авіаційних двигунів і їх елементів.

На кафедрі є 15 науково-дослідних стендів, більшість з яких використовується для виконання лабораторних робіт.

 

Стенд для випробувань відцентрових ступенів компресора

 

 

 


 

 

Стенд для випробувань натурних багатоступеневих осьових компресорів

 

 


 

 

 

 

Стенд малорозмірних ГТД та ТВаД

 

 


 

 

Стенд для випробувань   натурних багатоступеневих осьових компресорів

 

 

 

 

 

Практичні заняття з проектування газотурбінних установок проходять в лабораторії комп'ютерного моделювання. Система автоматизованого проектування газотурбінних установок, що використається в навчальному процесі кафедри, складається з комплексу комп'ютерних програм, що дозволяють проводити розрахунки всіх типів газотурбінних двигунів і установок, їх елементів, а також парогазових установок, досліджувати складні цикли двигунів.

Кафедра веде науково-дослідні роботи в області авіадвигунобудування і газотурбобудування, проектування осьових і відцентрових компресорів, нагнітачів природного газу.

Науково-дослідні роботи проводяться спільно з провідними підприємствами України: АТ «Мотор-Січ» (м. Запоріжжя), ДП «Івченко-Прогрес» (м. Запоріжжя), ВАТ «Турбоатом» (м. Харків) та багатьма іншими організаціями.