Про спеціальність

Енергетичне машинобудування

На кафедрі ведеться підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Енергетичне машинобудування» за двома спеціалізаціями:  Газотурбінні установки і компресорні станції та Інформаційні технології в газотурбобудуванні.

Наші випускники працюють в конструкторських бюро, науково-дослідних інститутах, на підприємствах з виробництва та експлуатації газотурбінної техніки різного призначення. Ця техніка використовується у морському, повітряному і наземному транспорті, в енергоустановках та газоперекачуючих агрегатах, охоплючи газотранспортну та енергетичну галузі промисловості.

Терміни навчання:

бакалавр - 4 роки;
магістр - 1,5 року.

Навчання проводиться на бюджетній або контрактній основі (за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб).

               
 
Студенти отримують знання, вміння і навички з гуманітарних, фундаментальних та прикладних природничих дисциплін, опановують предмети, які пов'язані з професійною та практичною підготовкою.

Навчальний процес і науково-дослідна робота на кафедрі забезпечені не тільки комп'ютерними класами, обладнаними сучасною електронно-обчислювальною технікою, а й солідною навчально-лабораторною базою, де проводяться стендові дослідження газотурбінних двигунів і їх вузлів, є кабінети курсового і дипломного проектування. Програмне комп'ютерне забезпечення навчального процесу, розроблене співробітниками кафедри, охоплює весь цикл проектування газотурбінного двигуна і дослідження його характеристик, враховує всі застосовувані типи і схеми двигунів.

Профілюючими дисциплінами для випускників є:

 • Теорія та розрахунок лопатевих машин
 • Нагнітачи природнього газу
 • Теорія газотурбінних двигунів і установок
 • Конструкція та міцність газотурбінних двигунів та установок
 • Технологія газотурбобудування
 • Газотурбінні установки, компресорні станції та газотранспортні мережі
 • Випробування і основи експлуатації газотурбінних установок
 • Комп'ютерне проектування елементів газотурбінних двигунів
 • Комбіновані парогазові установки
 • Теплотехнічні вимірювання і прилади
 • Обладнання компресорних станцій та газотранспортні мережі
 • Комп'ютерні системи проектування газотурбінних установок
 • Економіка виробництва
 • Екологічні аспекти проектування газотурбінних установок
 

 

Кафедра підтримує тісну співпрацю з провідними підприємствами в галузі газотурбобудування:
     - ДП «Івченко-Прогрес», м. Запоріжжя,
     - АТ «Мотор Січ», м. Запоріжжя,
     - ДП НВКГ «Зоря - Машпроект», м. Миколаїв,
     - Дніпропетровський агрегатний завод, м. Дніпропетровськ,
     - ВАТ «Турбоатом», м.Харків,
     - ВАТ «Турбогаз» і ін.

 

 

 

На ДП «Івченко-Прогрес» і ДП НВКГ «Зоря - Машпроект» створені філії кафедри, які беруть активну участь у проведенні виробничої та переддипломної практик студентів, дипломного проектування магістрів і спеціалістів.

Кафедра співпрацює з «Західно-Казахстанської машинобудівною компанією» і в області підготовки фахівців, а також з багатьма організаціями з Росії, Туркменістану, Ірану, Китаю.

Наші випускники працюють:

в проектних організаціях:

«Турбогаз»,  «Турбоатом», ХКБД ім. Морозова, «Енергопроект», ХАКБ (м. Харків),
ЗМКБ «Івченко-Прогрес» (м. Запоріжжя),
НВК газотурбобудування «Зоря» - «Машпроект» (м. Миколаїв),
Авіаційний НТК ім. О. К. Антонова (м. Київ),
КБ «Південне» (м. Дніпропетровськ),

на виробництві:

«Мотор-Січ», ЗМКБ «Івченко-Прогрес» (м. Запоріжжя),
«Турбоатом», Харківський машинобудівний завод «ФЕД» (м. Харків), «Південтрансенерго» (м. Запоріжжя),
Машинобудівний завод «Південмаш» (м. Дніпропетровськ),
«Зоря - Машпроект» (м. Миколаїв),
«Вовчанський агрегатний завод»,
«Зміївський ремонтний енергомеханічний завод»,
«Полтавський турбомеханічний завод»,
«Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М. В. Фрунзе »,
авіаремонтні підприємства (м.Одеса, Луцьк, Конотоп, Львів),

на  підприємствах газової галузі України:

на компресорних станціях «Укргазвидобування», «Укртрансгаз», «Укрнафта»
в сервісних і ремонтних підприємствах компанії «Нафтогаз України»:
      «НДПІАСУтрансгаз» (м. Харків)
      «Техдіагаз» (м. Харків, Київ)
      «УкрНДІгаз» (м. Харків)
      «Газ України» (м. Київ)
      «Укрнафтогазкомплект» (м. Київ)
      «ВНДПІтрансгаз» (м. Київ)
      представництво компанії «Е.ОН Рургаз АГ»
      «Укргазенергосервіс» (м. Харків, Київ, Черкаси, Донецьк, Львів, Ужгород),

та в інших организаціях України, Росії, Казахстану, Туркменістану, Ірану, В'єтнама і Китаю.

Колектив кафедри запрошує абітурієнтів на навчання за спеціальністю «Енергетичне машинобудування», і сподівається, що Ваш вибір виявиться вдалим у всіх відношеннях.